Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org
image9

Doktor.org

Doktor.org Doktor.org Doktor.org
Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org Doktor.org

Doktor.org

Doktor.org Doktor.org Doktor.org
image10
image11

image12

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.


COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.


COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun - ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas risklidir.


COVID-19 Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. 

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler: 

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. 

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır. 

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir. 

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.


COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Tanı Nasıl Konur?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.


COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) 'na Yakalanmamak İçin Öneriler

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir.  Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.DOKTOR.ORGUZMANLIK DALLARI - HASTALIK İSİMLERİ

HAKKINDA GENEL BİLGİLERDoktor.org

image13

 Uzmanlık Dalları Nelerdir ?

 1. İç Hastalıkları
  1. Alerji Hastalıkları
  2. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
  3. Gastroenteroloji
  4. Nefroloji
  5. Romatoloji
  6. İş ve Meslek Hastalıkları
  7. İmmünoloji
  8. Hematoloji
  9. Geriatri
  10. Tıbbi Onkoloji
  11. Yoğun Bakım
 2. Kardiyoloji
 3. Göğüs Hastalıkları
  1. Alerjik Göğüs Hastalıkları
 4. Enfeksiyon Hastalıkları
 5. Nöroloji
 6. Psikiyatri
 7. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  1. Çocuk Kardiyolojisi
  2. Çocuk Metabolizma Hastalıkları
  3. Çocuk Endokrinolojisi
  4. Çocuk Hematolojisi
  5. Çocuk Nefrolojisi
  6. Çocuk Nörolojisi
  7. Çocuk Alerjisi
  8. Çocuk Onkolojisi
  9. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
  10. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
  11. Neonatoloji
  12. Genetik
  13. Çocuk Göğüs Hastalıkları
  14. Çocuk İmmünolojisi
  15. Yoğun Bakım
 8. Çocuk Psikiyatrisi
 9. Dermatoloji
 10. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  1. Romatoloji
 11. Genel Cerrahi
  1. Gastroentroloji Cerrahisi
 12. Çocuk Cerrahisi
  1. Çocuk Ürolojisi
 13. Göğüs Cerrahisi
 14. Kalp ve Damar Cerrahisi
  1. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 15. Beyin ve Sinir Cerrahisi
 16. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
  1. El Cerrahisi
 17. Ortopedi ve Travmatoloji
  1. El Cerrahisi
 18. Üroloji
  1. Çocuk Ürolojisi
  2. Androloji
 19. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
 20. Göz Hastalıkları
 21. Kadın Hastalıkları ve Doğum
  1. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
  2. Perinatoloji
 22. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  1. Algoloji
 23. Radyasyon Onkolojisi
 24. Radyoloji
  1. Nöroradyoloji
  2. Girişimsel Radyoloji
  3. Pediyatrik Radyoloji
 25. Nükleer Tıp
 26. Tıbbi Patoloji
  1. Sitopatoloji
  2. Dermatopatoloji
  3. Nöropatoloji
 27. Tıbbi Genetik
  1. Klinik Sitogenetik
  2. Klinik Moleküler Genetik
  3. Klinik Genetik
 28. Tıbbi Biyokimya
 29. Tıbbi Mikrobiyoloji
  1. Tıbbi Parazitoloji
  2. Viroloji
  3. İmmünoloji
  4. Mikoloji
 30. Tıbbi Farmakoloji
  1. Toksikoloji
 31. Spor Hekimliği
 32. Askeri Sahra Hekimliği
 33. Hava ve Uzay Hekimliği
 34. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 35. Acil Tıp
 36. 3Adli Tıp
  1. Toksikoloji
 37. Halk Sağlığı
  1. Epidemiyoloji
  2. Çevre Sağlığı
  3. İşyeri Hekimliği
  4. Okul Hekimliği
 38. Fizyoloji
 39. Aile Hekimliği
 40. Anatomi
 41. Embriyoloji ve Histoloji


doktor.org

image14

Hastalık isimleri listesi

A

B

 • Bademcik iltihabı
 • Bağırsak gazı
 • Bağırsak iltihabı
 • Bağırsak kanaması
 • Bağırsak solucanları
 • Balgam
 • Basilli Dizanteri
 • Basur
 • Baş ağrıları
 • Baş dönmeleri
 • Bayılmalar
 • Bel ağrısı
 • Bel gevşekliği
 • Belsoğukluğu
 • Beyzbol Parmağı
 • Boğaz ağrısı
 • Boğaz iltihabı
 • Boğmaca
 • Boyun tutulması
 • Botulizm
 • Böbrek ağrısı
 • Böbrek iltihabı
 • Böbrek kumu
 • Böbrek taşı
 • Böcek sokması
 • Bronşit
 • Bulantı
 • Burkulmalar
 • Burun ahtapotu
 • Burun akıntısı
 • Burun kanaması
 • Burun tıkanıklığı

C-Ç

 • Cinsel soğukluk
 • Çarpıntı
 • Çıbanlar
 • Çıkıklar
 • Çiçek
 • Çift cinsiyetlilik
 • Çiller
 • Çocuk felci
 • Çocuklarda gelişme bozuklukları
 • Çok uyumak
 • Çürükler

D

 • Dalak hastalıkları
 • Damar sertliği
 • Deri iltihabı
 • Deri kanseri
 • Deri kuruluğu
 • Deri lekeleri
 • Dil büyümesi
 • Dil felci
 • Dil iltihabı
 • Dil ülseri
 • Diş ağrısı
 • Diyabet
 • Dizanteri
 • Doğum sancıları
 • Dolama
 • Donmalar
 • Dölyolu akıntısı
 • Dudak çatlaması

E

F

G

 • Gastrit
 • Gazlar
 • Gece körlüğü
 • Geğirmek
 • Gevşek penis
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Göğüste su toplaması
 • Göz ağrısı
 • Göz iltihabı
 • Göz kanlanması
 • Göz kaşıntısı
 • Göz sulanması
 • Göz tiki
 • Gözbebekleri iltihabı
 • Gözkapağı iltihabı
 • Gözkapağı şişliği
 • Grip
 • Guatr
 • Guatr (Yumrulu)
 • Güneş çarpması
 • Güneş yanığı

H

I-İ

 • İdrar torbası iltihabı
 • İdrar tutamamak
 • İdrar tutukluğu
 • İdrar yollarında yanma
 • İdrar zorluğu
 • İdrarda kan görülmesi
 • İdraryolları iltihabı
 • İktidarsızlık
 • İncinmek
 • İshal
 • İsilik
 • İsteri
 • İştahsızlık

K

 • Kabakulak
 • Kabızlık
 • Kalbin hızlı atması
 • Kalınbağırsak iltihabı
 • Kalp ağrısı
 • Kalp hastalıkları
 • Kalp romatizması
 • Kalp yetmezliği
 • Kan çıbanı
 • Kan işemek
 • Kan tükürmek
 • Kanda kolestrol yüksekliği
 • Kanser
 • Kansızlık
 • Kaonjestij Kalp Hastalığı
 • Karaciğer hastalıkları
 • Karaciğer Büyümesi
 • Karaciğer şişmesi
 • Karaciğer Yağlanması
 • Karaciğer yetersizliği
 • Karın ağrısı
 • Kaşıntı
 • Katarakt
 • Kekemelik
 • Kellik
 • Kemik erimesi(Osteoproz)
 • Kemik iltihabı
 • Kemik veremi
 • Kemik yumuşaması
 • Kırıklar
 • Kısırlık
 • Kızamık
 • Kızamıkçık
 • Kızıl
 • Kloroz
 • Kolera
 • Kolesterol
 • Korona Virüs
 • Kör çıban
 • Kramp
 • Kronik Böbrek İltihabı
 • Kronik Bronşit
 • Kuduz
 • Kulak ağrısı
 • Kulak akıntısı
 • Kulak çınlaması
 • Kulak iltihabı
 • Kulak kiri
 • Kulunç ağrısı
 • Kum sancıları
 • Kurdeşen
 • Kuşpalazı
 • Kuş Gribi

L

M

N

O-Ö

P

 • Pamukçuk
 • Paratifo
 • Paslı dil
 • Prostat büyümesi
 • Prostat iltihabı
 • Prostat kanseri
 • Panik atak
 • Parkinasan

R

 • Rahim egzaması
 • Rahim iltihabı
 • Rahim kanaması
 • Rahim kanseri
 • Rahim sarkması
 • Rahim urları
 • Rahimde polip
 • Raşitizm
 • Romatizma

S

Ş

T

U

Ü

 • Üremi
 • Üşümek
 • ülser

V

Y

Z